Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Heppedag den 8.11.2015
Stemningsbilleder fra en dejlig søndag med Heppedag i Mejdal Hallen. Tak til Vores U5-U12 spillere som deltog og gav den gas. Aktivitetsudvalget

Klubbens Holdninger


Klubbens holdninger til alkohol/øl, doping og seksuelle krænkelser af mindreårige

Disse holdninger er udarbejdet af Mejdal-Halgård GIK’s fællesbestyrelse. Holdningerne, der er tilkendegivet er således fælles for alle afdelinger i Mejdal-Halgård GIK. Holdningerne vil fremadrettet blive gennemgået med alle ungdomstrænere i klubben.

Det er vort håb, at indholdet vil foranledige yderligere dialog mellem forældre og deres børn omkring disse emner.

Vi håber med dette tiltag at kunne være med til at forebygge, at idrætslivet i Mejdal-Halgård GIK rammes af tilfælde omkring alkohol, øl, doping eller seksuelle krænkelser, hvor vi kunne havde undgået dette ved forebyggelse.

Seksuelle krænkelser af mindreårige

Der har i de seneste år været flere sager omkring seksuelle krænkelser af mindreårige i Danmark. Der skal i omgangsformen mellem de aktive i Mejdal-Halgård GIK vises respekt for den enkeltes grænser. Vi vil opfordre trænere og ledere til at overholde følgende forholdsregler:

1.    Gå aldrig ind i et omklædningsrum, hvis der kun er et barn tilbage. Hvis du skal have fat i barnet, bed et andet barn om at hente det.

2.    Gå aldrig som  voksen alene i bad sammen med børnene. Altid minimum 2 voksne i bad samtidig, hvis der bades samtidig med børnene.

3.    Inviter aldrig et barn alene hjem til dig privat.

4.    Hvis et barn tages ud af træningen for at øve noget særskilt med dig, bliv da i hallen, hvor det øvrige hold opholder sig.

5.    Såfremt du skal røre ved et barn, for at give en instruktion, sig da til barnet, inden du går i gang. F.eks.: Jeg tager dig lige i armen for at vise dig, hvordan du skal gøre.

Såfremt der opstår mistanke om seksuelle overgreb eller krænkelser skal bestyrelsen kontaktes hurtigst mulig.

Bestyrelsen vil træffe beslutning om de videre foranstaltninger og indhente den nødvendige ekspertise til belysning af sagen.

Alkoholpolitik

Vore henstillinger omkring indtagelse af alkohol & øl vedrører børn og unge under 18 år.

Det er Mejdal-Halgård GIK’s holdning, at der ikke må indtages alkohol/ øl i forbindelse med udøvelse af idræt i Mejdal-Halgård GIK.

Det er Mejdal-Halgård GIK’s holdning, at træner og ledere for ungdomshold skal foregå med at være et godt eksempel.

Klubbens renomme’ må således ikke sættes på spil i kraft af hverken ungdomsspilleres eller deres leder/ træneres omgang med alkohol/ øl i forbindelse med udøvelse af idræt i Mejdal-Halgård GIK.

Ved overtrædelse af ovennævnte vil den enkelte afdelings bestyrelse vurdere situationen. Som yderste konsekvens ved gentagende overtrædelser vil spiller/ leder risikere udelukkelse fra klubben i en nærmere fastsat periode

Doping

Hvad er doping?

Ved doping forstås tilstedeværelse i den menneskelige organisme af stoffer, der er forbudt i henhold til WADA’s liste over forbudte stoffer.

Brug af sådanne stoffer, tilstedeværelse af sådanne stoffer i urin- eller blodprøve, samt ved anvendelse af metoder til at ændre analyseresultat af urin- eller blodprøve er forbudt.

Mejdal-Halgård GIK tager afstand fra systematisk anvendelse af smertestillende og/ eller præstations fremmende midler, der anvendes i forbindelse med udøvelse af idræt i Mejdal-Halgård GIK, herunder også håndkøbsmedicin, der systematisk anvendes for at dulme overbelastnings smerter.

Undtaget er spillere/ udøvere, der via lægeerklæring er ordineret medicin, som er nødvendig for udøvelse af deres idræt.

Såfremt klubben blive opmærksom på ”misbrug”, vil den enkelte afdelings bestyrelse behandle sagen og tage stilling til, hvad der skal ske.

Seneste nyt
17.10.20
VIGTIG CORONAREGLER I MEJDALHALLEN VED HÅNDBOLD HJEMMESTÆVNE:
MCB
Mejdal - Halgård Håndbold  |  7500 Holstebro  |  CVR: 29755604  |  mejdal@mejdalgik.dk