Aldersbestemmelse & Kontingent
Kontingent

For faste medlemmer vil klubben opkræver kontingent 1 gang årligt - opkrævning sker 1. september

For nye medlemmer vil du kort tid efter din indmeldelse modtage opkrævningen via Holdsport, hvor også andre betalinger kan foregå.

Kontingentet giver adgang til ugentlige træninger med vores dygtige trænere, deltagelse i turneringskampe, mulighed for deltagelse ved stævner og arrangemneter ( her kan være særskilt betaling).


Du kan se kontingentsat for netop dig, på dit holds side under Holdoversigt.

Kontingentet udgør en betydende del i driften af vor klub. Ved manglende betaling kan du ikke deltage i aktiviteter og kampe i klubregi.

Billede
Aldersbestemmelse

Udover holdene på billedet ovenfor som er indgår som en del af tuneringen i JHF tilbyder vi også nedenstående hold.

U6 Mix - Årgang 2016
U5 Mix - Årgang 2017
U4 Mix - Yngre årgange end ovenstående.